Tilläggsisolering spar energi

Har du dyra uppvärmningskostnader kan det vara en lönsam investering att tilläggsisolera taket. Isolering av fastigheter höjer dessutom komforten samtidigt som värdet av fastigheten ökar. Du sparar även pengar och på miljön med en lägre energiförbrukning.

De flesta hus byggda före 1980 är bristfälligt isolerade.

Ska man spara någonstans, så är taket absolut det sista du ska spara på. Merkostnaden för en rejäl tilläggsisolering är obetydligt och de pengarna får man tillbaka i form av lägre energikostnaden på kort tid.

Utvändig värmeisolering

Genom att förse yttertakspanelen med en utvändig värmeisolering höjer man temperaturen och sänker den relativa fuktigheten i vindsutrymmet, vilket ger ett varmare och torrare inomhusklimat.

Kontakta oss idag

Vi garanterar den bästa lösningen – både när det gäller ekonomi och livslängd – för just din fastighets tak.

    Namn *

    Telefon *

    E-post *

    Fastighetsadress + Ort *

    Beskriv ert behov, förutsättningar, antal m2 & adress