Snöskottning av Tak i Stockholm

Vi utför snöskottning både på kommersiella- och privata tak i Stockholmsområdet. Det ligger på fastighetsägaren ansvar att hålla risken för nedfallande snö och is och är viktigt snöskottningen sker av professionell snöröjare för att ske så säkert som möjligt.

Kontakta oss för akut snöröjning 


    Namn *

    Telefon *

    E-post *

    Fastighetsadress + Ort *

    Beskriv ert behov, förutsättningar, antal m2 & adress