Villatak i Stockholm

Vi och våra takläggare har gedigen och mångårig erfarenhet av alla sorters tak när det gäller den privata marknaden och villatak. Vi arbetar aktivt med moderna och hållbara taklösningar som sänker energikostnader och spar pengar. Företaget har en kvalitetsinriktad arbetsfilosofi när det gäller val av material och medarbetare.

Takpannor

Vi arbetar med de flesta material såsom takpapp, tegel- och betongpannor samt plåtdetaljer.

Tegel- och betongpannor för branta villatak samt takpapp och Resitrix för plana villatak är bland de bästa och mest förekommande materialen på marknaden och vi har mångårig erfarenhet av dessa material. Bland våra leverantörer finns bl.a Benders, Monier och Randers, vilka utgör de största i Sverige. I vårt utbud finner ni även mindre leverantörer med exotiska och spännande alternativ. Samtliga av våra leverantörer tillgodoser takpannor av absolut högsta kvalitet.

Betongpannor

Betongpannorna är genomfärgade med svagt rundade framkanter, tillverkas som platta, 2-kupiga alt. 1-kupiga, ytbehandlade eller obehandlade. Just ditt val kan vara självklart, i alla övriga fall finns våra specialister för att bistå er med råd om design och funktion.

Ytbehandlingen kan göras i flera lager. Produkten blir bättre, blankare och får mera motståndskraft mot naturens krafter. Många färger finns att väja mellan.

Tegelpannor

Det klassiska lerteglet är det naturliga valet till många tak av äldre modell. Lertegel har under flera hundra år täckt våra tak i städer och i glesbygd. Varje större hemman/gård hade sin egen taktegeltillverkning därav mångfalden av alternativ.

Dagens lertegel tillverkas efter samma ursprungliga principer, men med moderna metoder. Nytt för vår tid är falsat lertegel, som ger tätare anslutning mellan teglen och enklare utmontering. Lertegel är lera och vatten som strängpressas, bränns och härdas för att skapa den klassiska och väldigt hållbara takbeläggning som alltjämt pryder en stor del av våra tak.

Kontakta oss idag för ett kostnadsfritt offertförslag!

Låt en av våra kunniga besiktningsmän komma på ett kostnadsfritt besök för att diskutera en optimal lösning för ert villatak.

Kontakta oss idag! 

    Namn *

    Telefon *

    E-post *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *