Membranisoleringar av oss från Järfälla i Stockholm

Membranisoleringar är en typ av dolt tätskikt/inbyggda tätskikt som används för arbeten vid bjälklag, uteplatser, balkonger, terrasser, gjutasfalt, betong osv. Med andra ord är membranisolering en fuktspärr för olika typer på utsatta konstruktioner där ett exponerat, synligt, tätskikt inte går att ha.

Noggrant Arbete

Membranisoleringar är krävande arbeten som kräver mycket noggrant arbete med stor precision vid utförandet. Lagning och omarbetning av membranisoleringar är mycket svåra om läckage uppstår och detta gör valet av material och entreprenör extremt viktigt vid dessa arbeten.

Inbyggda tätskiktsmattor som vi använder till våra projekt är armerade med en kraftig rötsäker s.k. ”non-wowen Spunbond polyester” med stor draghållfasthet.

Till underlagstäckningar och membranisoleringar använder man tätskiktsmattor som är utöver de normala produkter som man använder för exponerade tätskiktarbeten.

Ofta utförs arbeten av flera entreprenörer med olika specialkunskaper. Grunden för kvalitet blir därför en god kommunikation mellan de olika yrkesgrupperna samt god kännedom om varandras kunskaper.

Välj oss från Järfälla

Genom att välja oss från Järfälla säkerställer ni att valet av material och genomförandet blir rätt från början. Vi utför de flesta typer av membranisoleringar.

    Namn *

    Telefon *

    E-post *

    Fastighetsadress + Ort *

    Beskriv ert behov, förutsättningar, antal m2 & adress