Spara pengar genom att se över ditt tak, vi hjälper er i Stockholm

Vi från Järfälla kan erbjuda ett mycket förmånligt serviceavtal, vilket hjälper er att planera och budgetera för det underhållsbehov som finns på taket.

Att kunna genomföra underhållsarbeten med en hög servicegrad ställer höga krav på planering och förmågan att åtgärda uppkomna problem på ett snabbt sätt. Vi har de resurser som krävs för att klara de flesta typer av åtgärder inom utsatt tid.

Takvårdsavtal hos oss från Järfälla

Serviceavtalet innehåller nedanstående grundpunkter, men naturligtvis utformar vi avtalet enligt era önskemål och behov:

 • Kontroll enligt framtaget schema.
 • Rengöring, rensning av vattengångar och bättringsmålning vid repor.
 • Rapport med beskrivning, åtgärdsförslag och prioritetsordning.
 • Påbörjade åtgärder av aktuella fel och brister inom en vecka.
 • Snöskottning, efter avrop eller genom bevakning.

Kontakta oss idag

Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning av ert tak!

  Namn *

  Telefon *

  E-post *

  Fastighetsadress + Ort *

  Beskriv ert behov, förutsättningar, antal m2 & adress