Lindquist Plåtslageri AB tänker långsiktigt

Vi på Lindquist jobbar långsiktigt både med våra kunder och leverantörer. Det är just långsiktigheten som har gjort oss till en pålitlig takentreprenör till svenska hem och industrin.

Våra Leverantörer

Våra leverantörer är en viktig del i vår verksamhet. Därför arbetar vi med marknadens bästa leverantörer av tak, tätskikt och isolering. Att arbeta med de bästa ställer stora krav på oss som takläggare och den service som vi erbjuder våra kunder.

Lindquist tror på långsiktiga relationer. Att ha en nära kontakt med våra kunder och leverantörer är en förutsättning för att ständigt kunna förbättra oss och erbjuda bra produkter och service.

 

 

Marknadens bästa material

Materialet vi använder oss av är tillverkade av Europas största leverantörer av Tak & Tätskiktsmaterial.  Allt material som vi använder i våra projekt har de nödvändiga godkännanden och certifieringar.

Vi köper in allt tak och tätskiktmaterial till våra projekt från Takcentrum Sverige AB. Tätskiktsmaterialen är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001. Produkterna uppfyller kraven på Boverkets byggregler och genomgår kontinuerligt kontroller på Statens Provningsanstalt. De flesta tätskikt som vi använder är dessutom bedömda av Sundahus. Allt för att säkra kvalitén och bibehålla vår höga servicenivå. 

Tätskikt på allvar

Genom Takcentrums utbildningssajt; Tätskiktsakademin har vi kontinuerlig utbildning för att vår personal alltid ska ha den mest moderna utbildningen inom tätskikt.

Ta kontakt med Lindquist Plåtslageri

    Namn *

    Telefon *

    E-post *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *