Trygghet & Garantier

Vi erbjuder alla våra kunder tak och tätskiktsgarantier som täcker och garanterar tillhandahållandet av allt nödvändigt ersättningsmaterial. Även arbetskostnad för reparationer och utbyte är helt utan kostnad under en period av 10 år från färsigställandedagen. Ytterligare 5 års materialgaranti (totalt 15 år) gäller om fastighetsägaren begär en takinspektion under garantitidens tionde år.

Detta garanterar vi:

 • 2 års garanti gäller för Lindquists ansvarsförsäkring.
 • 8 år gäller materialgarantin från våra leverantörer.
 • Efter 10 år ingår ytterligare 5 års materialgaranti.

Kvalitet & Material

Allt material vi använder  och levererar är typgodkända och/eller CE märkta. Våra tätskiktsgarantier är ett resultat av att våra leverantörer tillsammans med tillverkarna ute i Europa arbetat fram en ansvarsutfästelse som innebär att våra kunder får sammanlagt 10+5 års skydd. Vi anser att vi arbetar med tätskiktsgarantier som är de mest generösa på den svenska marknaden.

Kontakta oss för mera information

  Namn *

  Telefon *

  E-post *

  Adress + Ort *

  Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *