Lindquist Plåtslageri bryr sig om miljön

Miljömedvetenheten är stor på Lindquist.

Då människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet måste vi vidta åtgärder för att gemensamt minska vår samlade energianvändning för att minska växthuseffekten.

Vi vet att kunskap i kombination med frivilligt miljöansvar minskar vår miljöpåverkan och därför är miljöfrågan en viktig del på varje enskild avdelning och för varje enskild medarbetare. Det är en förutsättning för att vi i det dagliga arbetet ska kunna bidra till en bättre miljö.

Vi följer kraven i ISO 14001

Vi arbetar aktivt med återvinning för att minska avfallsmängden och för att återanvända alla typer av material. En annan viktig del i vårt miljöarbete är vår strävan efter leveranser med liten miljöpåverkan. Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi kontinuerligt med att se över valda transportlösningar så att vi väljer den lösning som är bäst för miljön.

Det är viktigt för oss att ni som kund skall känna er trygga med de produkter ni köper och lita på att er miljöpåverkan blir så liten som möjlig.

Har du frågor om vårt miljöarbete maila oss på:info@xn--pltslagare-stockholm-xzb.se

Frågor och funderingar

    Namn *

    Telefon *

    E-post *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *