ROT-Avdrag på våra tjänster

ROT står för Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad av befintliga byggnader. Rot-avdraget är 30 % av arbetskostnaden inklusive moms. Maxbeloppet är 50 000 kr per person och år. Det är en skattereduktion och skatten kan aldrig minska till mindre än 0. Du kan med andra ord aldrig få mer i skattereduktion för husarbete än du ska betala i slutlig skatt efter att dina avdrag är gjorda. 

För att vara berättigad till ROT-avdrag så måste du:

– Vara obegränsat skattskyldig i Sverige.

– Vara minst 18 år.

– Ha haft utgifter för HUS-tjänster (ROT och RUT kallas tillsammans för HUS-tjänster).

– Vara ägare till småhus, ha kostnader som är hänförliga till ditt eller dina föräldrars hushåll.

Du som kund får:

– Får preliminär skattereduktion direkt på slutfakturan.

– Får meddelande från Skatteverket om utbetalt belopp till oss som utförare.

– Ska söka slutlig skattereduktion i din deklaration.

För att kunna göra ett ROT-avdrag på fakturan behöver vi:

– Namn och personnummer samt fastighetsbeteckning

Vill du veta mer om ROT, så hittar du utförligare information på www.skatteverket.se.

Kontakta oss för mera information ROT-avdraget

    Namn *

    Telefon *

    E-post *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *